Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Bo moments – vertegenwoordigd door Gaëlle Boterdael

Hoofdzetel gevestigd te Geerstraat 80 – 9200 Baasrode

hello@bomoments.be
BTW nummer BE 0745.781.728
IBAN BE73 0018 8459 9660

Algemene bepalingen
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website www.bomoments.be met de aangeboden producten. Het plaatsen van een bestelling via de website houdt in dat je als koper deze voorwaarden aanvaardt. 

Voor de algemene voorwaarden bij een grafische opdracht verwijs ik u graag door naar mijn algemene voorwaarden die via mail worden toegestuurd na goedkeuring van de offerte. 


Bij een aankoop op de webshop van Bo moments, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. 

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% BTW en 6% BTW voor voedingswaarden. De aangerekende leveringskosten worden apart vermeld bij afrekenen. 
De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Betaling
De koper heeft de mogelijkheid om te betalen via Bancontact en Ideal.


Aanbod
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bo moments niet. Bo moments is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer je specifieke vragen hebt over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je om vooraf contact op te nemen met ons via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bo moments. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Verzending
– Bestellingen vanuit België: worden via Bpost verzonden.
– Bestellingen vanuit Nederland: worden verstuurd via Bpost, PostNL of Mondial Relay


Indien gewenst kan de bestelling ook gratis afgehaald worden in Dendermonde.

Levertermijn
Gezien ons aanbod heel wat gepersonaliseerde atikelen bevat of artikelen die speciaal voor jou besteld worden bij onze groothandel, bedraagt onze levertermijn tussen 5 tot 15 werkdagen. 

  1. De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.
  2. Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.
  3. De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
  4. Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat. 
  5. Bo moments is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

Beschadiging
Bo moments kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending van de transportpartners. De goederen worden met uiterste zorg verpakt om zo goed en veilig mogelijk bij de klant toe te komen.

Herroepingsrecht
De koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (inclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald. De verzendkosten om het product te retourneren zijn ten laste van de koper.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Let op! Gepersonaliseerde/op maat gemaakte producten die aangekocht werden kan je niet retourneren. Dit geldt ook voor voedingswaarden (ook wanneer de doos nog gesloten is). Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Indien er iets niet naar wens is kan je steeds contact opnemen via hello@bomoments.be

Klachten
De klacht dient binnen de 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden kenbaar gemaakt aan ons. Graag ook, indien nodig, foto’s toevoegen bij een klacht. Wij hopen indien er een klacht is, dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Privacy
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Bo moments mag deze gegevens wel gebruiken voor levering, facturatie, reclame en promotie van zijn producten en diensten. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan hello@bomoments.be

Toepasselijk recht 
Alle overeenkomsten tussen Bo moments en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van Bo moments ressorteert.